παντοτε χαιρετε

Rejoice evermore

παντοτε χαιρετε

παντοτε χαιρετε

παντοτε χαιρετε

παντοτε χαιρετε


BibleBrowser.com