το πνευμα μη σβεννυτε

Quench not the Spirit

το πνευμα μη σβεννυτε

το πνευμα μη σβεννυτε

το πνευμα μη σβεννυτε

το πνευμα μη σβεννυτε


BibleBrowser.com