προφητειας μη εξουθενειτε

Despise not prophesyings

προφητειας μη εξουθενειτε

προφητειας μη εξουθενειτε

προφητειας μη εξουθενειτε

προφητειας μη εξουθενειτε


BibleBrowser.com