παντα δε δοκιμαζετε το καλον κατεχετε

Prove all things hold fast that which is good

παντα δε δοκιμαζετε το καλον κατεχετε

παντα δοκιμαζετε το καλον κατεχετε

παντα δε δοκιμαζετε το καλον κατεχετε

παντα {VAR1: [δε] } {VAR2: δε } δοκιμαζετε το καλον κατεχετε


BibleBrowser.com