υμεις δε αδελφοι ουκ εστε εν σκοτει ινα η ημερα υμας ως κλεπτης καταλαβη

But ye brethren are not in darkness that that day should overtake you as a thief

υμεις δε αδελφοι ουκ εστε εν σκοτει ινα η ημερα υμας ως κλεπτης καταλαβη

υμεις δε αδελφοι ουκ εστε εν σκοτει ινα η ημερα υμας ως κλεπτης καταλαβη

υμεις δε αδελφοι ουκ εστε εν σκοτει ινα η ημερα υμας ως κλεπτης καταλαβη

υμεις δε αδελφοι ουκ εστε εν σκοτει ινα η ημερα υμας ως {VAR1: κλεπτας } {VAR2: κλεπτης } καταλαβη


BibleBrowser.com