ων τινες αστοχησαντες εξετραπησαν εις ματαιολογιαν

From which some having swerved have turned aside unto vain jangling

ων τινες αστοχησαντες εξετραπησαν εις ματαιολογιαν

ων τινες αστοχησαντες εξετραπησαν εις ματαιολογιαν

ων τινες αστοχησαντες εξετραπησαν εις ματαιολογιαν

ων τινες αστοχησαντες εξετραπησαν εις ματαιολογιαν


BibleBrowser.com