γυνη εν ησυχια μανθανετω εν παση υποταγη

Let the woman learn in silence with all subjection

γυνη εν ησυχια μανθανετω εν παση υποταγη

γυνη εν ησυχια μανθανετω εν παση υποταγη

γυνη εν ησυχια μανθανετω εν παση υποταγη

γυνη εν ησυχια μανθανετω εν παση υποταγη


BibleBrowser.com