αδαμ γαρ πρωτος επλασθη ειτα ευα

For Adam was first formed then Eve

αδαμ γαρ πρωτος επλασθη ειτα ευα

αδαμ γαρ πρωτος επλασθη ειτα ευα

αδαμ γαρ πρωτος επλασθη ειτα ευα

αδαμ γαρ πρωτος επλασθη ειτα ευα


BibleBrowser.com