ος παντας ανθρωπους θελει σωθηναι και εις επιγνωσιν αληθειας ελθειν

Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth

ος παντας ανθρωπους θελει σωθηναι και εις επιγνωσιν αληθειας ελθειν

ος παντας ανθρωπους θελει σωθηναι και εις επιγνωσιν αληθειας ελθειν

ος παντας ανθρωπους θελει σωθηναι και εις επιγνωσιν αληθειας ελθειν

ος παντας ανθρωπους θελει σωθηναι και εις επιγνωσιν αληθειας ελθειν


BibleBrowser.com