ο δους εαυτον αντιλυτρον υπερ παντων το μαρτυριον καιροις ιδιοις

Who gave himself a ransom for all to be testified in due time

ο δους εαυτον αντιλυτρον υπερ παντων το μαρτυριον καιροις ιδιοις

ο δους εαυτον αντιλυτρον υπερ παντων το μαρτυριον καιροις ιδιοις

ο δους εαυτον αντιλυτρον υπερ παντων το μαρτυριον καιροις ιδιοις

ο δους εαυτον αντιλυτρον υπερ παντων το μαρτυριον καιροις ιδιοις


BibleBrowser.com