γυναικας ωσαυτως σεμνας μη διαβολους νηφαλεους πιστας εν πασιν

Even so must their wives be grave not slanderers sober faithful in all things

γυναικας ωσαυτως σεμνας μη διαβολους νηφαλεους πιστας εν πασιν

γυναικας ωσαυτως σεμνας μη διαβολους {VAR1: νηφαλεους } {VAR2: νηφαλιους } πιστας εν πασιν

γυναικας ωσαυτως σεμνας μη διαβολους νηφαλιους πιστας εν πασιν

γυναικας ωσαυτως σεμνας μη διαβολους νηφαλιους πιστας εν πασιν


BibleBrowser.com