μη παροινον μη πληκτην μη αισχροκερδη αλλ επιεικη αμαχον αφιλαργυρον

Not given to wine no striker not greedy of filthy lucre but patient not a brawler not covetous

μη παροινον μη πληκτην μη αισχροκερδη αλλ επιεικη αμαχον αφιλαργυρον

μη παροινον μη πληκτην μη αισχροκερδη αλλ επιεικη αμαχον αφιλαργυρον

μη παροινον μη πληκτην αλλα επιεικη αμαχον αφιλαργυρον

μη παροινον μη πληκτην αλλα επιεικη αμαχον αφιλαργυρον


BibleBrowser.com