μη νεοφυτον ινα μη τυφωθεις εις κριμα εμπεση του διαβολου

Not a novice lest being lifted up with pride he fall into the condemnation of the devil

μη νεοφυτον ινα μη τυφωθεις εις κριμα εμπεση του διαβολου

μη νεοφυτον ινα μη τυφωθεις εις κριμα εμπεση του διαβολου

μη νεοφυτον ινα μη τυφωθεις εις κριμα εμπεση του διαβολου

μη νεοφυτον ινα μη τυφωθεις εις κριμα εμπεση του διαβολου


BibleBrowser.com