εχοντας το μυστηριον της πιστεως εν καθαρα συνειδησει

Holding the mystery of the faith in a pure conscience

εχοντας το μυστηριον της πιστεως εν καθαρα συνειδησει

εχοντας το μυστηριον της πιστεως εν καθαρα συνειδησει

εχοντας το μυστηριον της πιστεως εν καθαρα συνειδησει

εχοντας το μυστηριον της πιστεως εν καθαρα συνειδησει


BibleBrowser.com