παραγγελλε ταυτα και διδασκε

These things command and teach

παραγγελλε ταυτα και διδασκε

παραγγελλε ταυτα και διδασκε

παραγγελλε ταυτα και διδασκε

παραγγελλε ταυτα και διδασκε


BibleBrowser.com