εως ερχομαι προσεχε τη αναγνωσει τη παρακλησει τη διδασκαλια

Till I come give attendance to reading to exhortation to doctrine

εως ερχομαι προσεχε τη αναγνωσει τη παρακλησει τη διδασκαλια

εως ερχομαι προσεχε τη αναγνωσει τη παρακλησει τη διδασκαλια

εως ερχομαι προσεχε τη αναγνωσει τη παρακλησει τη διδασκαλια

εως ερχομαι προσεχε τη αναγνωσει τη παρακλησει τη διδασκαλια


BibleBrowser.com