ταυτα μελετα εν τουτοις ισθι ινα σου η προκοπη φανερα η εν πασιν

Meditate upon these things give thyself wholly to them that thy profiting may appear to all

ταυτα μελετα εν τουτοις ισθι ινα σου η προκοπη φανερα η εν πασιν

ταυτα μελετα εν τουτοις ισθι ινα σου η προκοπη φανερα η εν πασιν

ταυτα μελετα εν τουτοις ισθι ινα σου η προκοπη φανερα η πασιν

ταυτα μελετα εν τουτοις ισθι ινα σου η προκοπη φανερα η πασιν


BibleBrowser.com