εν υποκρισει ψευδολογων κεκαυτηριασμενων την ιδιαν συνειδησιν

Speaking lies in hypocrisy having their conscience seared with a hot iron

εν υποκρισει ψευδολογων κεκαυτηριασμενων την ιδιαν συνειδησιν

εν υποκρισει ψευδολογων κεκαυτηριασμενων την ιδιαν συνειδησιν

εν υποκρισει ψευδολογων κεκαυστηριασμενων την ιδιαν συνειδησιν

εν υποκρισει ψευδολογων κεκαυστηριασμενων την ιδιαν συνειδησιν


BibleBrowser.com