εχουσαι κριμα οτι την πρωτην πιστιν ηθετησαν

Having damnation because they have cast off their first faith

εχουσαι κριμα οτι την πρωτην πιστιν ηθετησαν

εχουσαι κριμα οτι την πρωτην πιστιν ηθετησαν

εχουσαι κριμα οτι την πρωτην πιστιν ηθετησαν

εχουσαι κριμα οτι την πρωτην πιστιν ηθετησαν


BibleBrowser.com