ει τις πιστος η πιστη εχει χηρας επαρκειτω αυταις και μη βαρεισθω η εκκλησια ινα ταις οντως χηραις επαρκεση

If any man or woman that believeth have widows let them relieve them and let not the church be charged that it may relieve them that are widows indeed

ει τις πιστος η πιστη εχει χηρας επαρκειτω αυταις και μη βαρεισθω η εκκλησια ινα ταις οντως χηραις επαρκεση

ει τις πιστος η πιστη εχει χηρας επαρκειτω αυταις και μη βαρεισθω η εκκλησια ινα ταις οντως χηραις επαρκεση

ει τις πιστη εχει χηρας επαρκεισθω αυταις και μη βαρεισθω η εκκλησια ινα ταις οντως χηραις επαρκεση

ει τις πιστη εχει χηρας επαρκειτω αυταις και μη βαρεισθω η εκκλησια ινα ταις οντως χηραις επαρκεση


BibleBrowser.com