η δε οντως χηρα και μεμονωμενη ηλπικεν επι τον θεον και προσμενει ταις δεησεσιν και ταις προσευχαις νυκτος και ημερας

Now she that is a widow indeed and desolate trusteth in God and continueth in supplications and prayers night and day

η δε οντως χηρα και μεμονωμενη ηλπικεν επι τον θεον και προσμενει ταις δεησεσιν και ταις προσευχαις νυκτος και ημερας

η δε οντως χηρα και μεμονωμενη ηλπικεν επι τον θεον και προσμενει ταις δεησεσιν και ταις προσευχαις νυκτος και ημερας

η δε οντως χηρα και μεμονωμενη ηλπικεν επι θεον και προσμενει ταις δεησεσιν και ταις προσευχαις νυκτος και ημερας

η δε οντως χηρα και μεμονωμενη ηλπικεν επι {VAR1: [τον] } θεον και προσμενει ταις δεησεσιν και ταις προσευχαις νυκτος και ημερας


BibleBrowser.com