η δε σπαταλωσα ζωσα τεθνηκεν

But she that liveth in pleasure is dead while she liveth

η δε σπαταλωσα ζωσα τεθνηκεν

η δε σπαταλωσα ζωσα τεθνηκεν

η δε σπαταλωσα ζωσα τεθνηκεν

η δε σπαταλωσα ζωσα τεθνηκεν


BibleBrowser.com