ει δε τις των ιδιων και μαλιστα των οικειων ου προνοει την πιστιν ηρνηται και εστιν απιστου χειρων

But if any provide not for his own and specially for those of his own house he hath denied the faith and is worse than an infidel

ει δε τις των ιδιων και μαλιστα των οικειων ου προνοει την πιστιν ηρνηται και εστιν απιστου χειρων

ει δε τις των ιδιων και μαλιστα των οικειων ου προνοει την πιστιν ηρνηται και εστιν απιστου χειρων

ει δε τις των ιδιων και μαλιστα οικειων ου προνοειται την πιστιν ηρνηται και εστιν απιστου χειρων

ει δε τις των ιδιων και μαλιστα οικειων ου προνοει την πιστιν ηρνηται και εστιν απιστου χειρων


BibleBrowser.com