ην τινες επαγγελλομενοι περι την πιστιν ηστοχησαν η χαρις μετα σου αμην

Which some professing have erred concerning the faith Grace be with thee Amen __The first to Timothy was written from Laodicea which is the chiefest city of Phrygia Pacatiana

ην τινες επαγγελλομενοι περι την πιστιν ηστοχησαν η χαρις μετα σου αμην

ην τινες επαγγελλομενοι περι την πιστιν ηστοχησαν η χαρις μετα σου αμην [προς τιμοθεον πρωτη εγραφη απο λαοδικειας ητις εστιν μητροπολις φρυγιας της πακατιανης]

ην τινες επαγγελλομενοι περι την πιστιν ηστοχησαν η χαρις μεθ υμωνωσαυτως και τα εργα τα καλα προδηλα και τα αλλως εχοντα κρυβηναι ου δυνανται

ην τινες επαγγελλομενοι περι την πιστιν ηστοχησαν η χαρις μεθ υμων


BibleBrowser.com