εστιν δε πορισμος μεγας η ευσεβεια μετα αυταρκειας

But godliness with contentment is great gain

εστιν δε πορισμος μεγας η ευσεβεια μετα αυταρκειας

εστιν δε πορισμος μεγας η ευσεβεια μετα αυταρκειας

εστιν δε πορισμος μεγας η ευσεβεια μετα αυταρκειας

εστιν δε πορισμος μεγας η ευσεβεια μετα αυταρκειας


BibleBrowser.com