ο δε βεβαιων ημας συν υμιν εις χριστον και χρισας ημας θεος

Now he which stablisheth us with you in Christ and hath anointed us is God

ο δε βεβαιων ημας συν υμιν εις χριστον και χρισας ημας θεος

ο δε βεβαιων ημας συν υμιν εις χριστον και χρισας ημας θεος

ο δε βεβαιων ημας συν υμιν εις χριστον και χρισας ημας θεος

ο δε βεβαιων ημας συν υμιν εις χριστον και χρισας ημας θεος


BibleBrowser.com