ειδοτες οτι ωσπερ κοινωνοι εστε των παθηματων ουτως και της παρακλησεως

And our hope of you is stedfast knowing that as ye are partakers of the sufferings so shall ye be also of the consolation

ειδοτες οτι ωσπερ κοινωνοι εστε των παθηματων ουτως και της παρακλησεως

ειδοτες οτι ωσπερ κοινωνοι εστε των παθηματων ουτως και της παρακλησεως

ειδοτες οτι ως κοινωνοι εστε των παθηματων ουτως και της παρακλησεως

ειδοτες οτι ως κοινωνοι εστε των παθηματων ουτως και της παρακλησεως


BibleBrowser.com