επει πολλοι καυχωνται κατα την σαρκα καγω καυχησομαι

Seeing that many glory after the flesh I will glory also

επει πολλοι καυχωνται κατα την σαρκα καγω καυχησομαι

επει πολλοι καυχωνται κατα την σαρκα καγω καυχησομαι

επει πολλοι καυχωνται κατα σαρκα καγω καυχησομαι

επει πολλοι καυχωνται κατα {VAR1: [την] } σαρκα καγω καυχησομαι


BibleBrowser.com