εβραιοι εισιν καγω ισραηλιται εισιν καγω σπερμα αβρααμ εισιν καγω

Are they Hebrews so am I Are they Israelites so am I Are they the seed of Abraham so am I

εβραιοι εισιν καγω ισραηλιται εισιν καγω σπερμα αβρααμ εισιν καγω

εβραιοι εισιν καγω ισραηλιται εισιν καγω σπερμα αβρααμ εισιν καγω

εβραιοι εισιν καγω ισραηλειται εισιν καγω σπερμα αβρααμ εισιν καγω

εβραιοι εισιν καγω ισραηλιται εισιν καγω σπερμα αβρααμ εισιν καγω


BibleBrowser.com