υπο ιουδαιων πεντακις τεσσαρακοντα παρα μιαν ελαβον

Of the Jews five times received I forty stripes save one

υπο ιουδαιων πεντακις τεσσαρακοντα παρα μιαν ελαβον

υπο ιουδαιων πεντακις τεσσαρακοντα παρα μιαν ελαβον

υπο ιουδαιων πεντακις τεσσερακοντα παρα μιαν ελαβον

υπο ιουδαιων πεντακις τεσσερακοντα παρα μιαν ελαβον


BibleBrowser.com