λογιζομαι γαρ μηδεν υστερηκεναι των υπερ λιαν αποστολων

For I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostles

λογιζομαι γαρ μηδεν υστερηκεναι των υπερ λιαν αποστολων

λογιζομαι γαρ μηδεν υστερηκεναι των υπερ λιαν αποστολων

λογιζομαι γαρ μηδεν υστερηκεναι των υπερλιαν αποστολων

λογιζομαι γαρ μηδεν υστερηκεναι των υπερ λιαν αποστολων


BibleBrowser.com