ου γαρ δυναμεθα τι κατα της αληθειας αλλ υπερ της αληθειας

For we can do nothing +__ against the truth but for the truth

ου γαρ δυναμεθα τι κατα της αληθειας αλλ υπερ της αληθειας

ου γαρ δυναμεθα τι κατα της αληθειας αλλ υπερ της αληθειας

ου γαρ δυναμεθα τι κατα της αληθειας αλλα υπερ της αληθειας

ου γαρ δυναμεθα τι κατα της αληθειας αλλα υπερ της αληθειας


BibleBrowser.com