εκρινα δε εμαυτω τουτο το μη παλιν εν λυπη προς υμας ελθειν

But I determined this with myself that I would not come again to you in heaviness

εκρινα δε εμαυτω τουτο το μη παλιν εν λυπη προς υμας ελθειν

εκρινα δε εμαυτω τουτο το μη παλιν ελθειν εν λυπη προς υμας

εκρινα δε εμαυτω τουτο το μη παλιν εν λυπη προς υμας ελθειν

εκρινα γαρ εμαυτω τουτο το μη παλιν εν λυπη προς υμας ελθειν


BibleBrowser.com