ικανον τω τοιουτω η επιτιμια αυτη η υπο των πλειονων

Sufficient to such a man is this punishment which was inflicted of many

ικανον τω τοιουτω η επιτιμια αυτη η υπο των πλειονων

ικανον τω τοιουτω η επιτιμια αυτη η υπο των πλειονων

ικανον τω τοιουτω η επιτιμια αυτη η υπο των πλειονων

ικανον τω τοιουτω η επιτιμια αυτη η υπο των πλειονων


BibleBrowser.com