διο παρακαλω υμας κυρωσαι εις αυτον αγαπην

Wherefore I beseech you that ye would confirm your love toward him

διο παρακαλω υμας κυρωσαι εις αυτον αγαπην

διο παρακαλω υμας κυρωσαι εις αυτον αγαπην

διο παρακαλω υμας κυρωσαι εις αυτον αγαπην

διο παρακαλω υμας κυρωσαι εις αυτον αγαπην


BibleBrowser.com