ει γαρ το καταργουμενον δια δοξης πολλω μαλλον το μενον εν δοξη

For if that which is done away was glorious +__ much more that which remaineth is glorious +__

ει γαρ το καταργουμενον δια δοξης πολλω μαλλον το μενον εν δοξη

ει γαρ το καταργουμενον δια δοξης πολλω μαλλον το μενον εν δοξη

ει γαρ το καταργουμενον δια δοξης πολλω μαλλον το μενον εν δοξη

ει γαρ το καταργουμενον δια δοξης πολλω μαλλον το μενον εν δοξη


BibleBrowser.com