εχοντες ουν τοιαυτην ελπιδα πολλη παρρησια χρωμεθα

Seeing then that we have such hope we use great plainness of speech

εχοντες ουν τοιαυτην ελπιδα πολλη παρρησια χρωμεθα

εχοντες ουν τοιαυτην ελπιδα πολλη παρρησια χρωμεθα

εχοντες ουν τοιαυτην ελπιδα πολλη παρρησια χρωμεθα

εχοντες ουν τοιαυτην ελπιδα πολλη παρρησια χρωμεθα


BibleBrowser.com