ηνικα δ αν επιστρεψη προς κυριον περιαιρειται το καλυμμα

Nevertheless when it shall turn to the Lord the vail shall be taken away

ηνικα δ αν επιστρεψη προς κυριον περιαιρειται το καλυμμα

ηνικα δ αν επιστρεψη προς κυριον περιαιρειται το καλυμμα

ηνικα δε εαν επιστρεψη προς κυριον περιαιρειται το καλυμμα

ηνικα δε εαν επιστρεψη προς κυριον περιαιρειται το καλυμμα


BibleBrowser.com