πεποιθησιν δε τοιαυτην εχομεν δια του χριστου προς τον θεον

And such trust have we through Christ to God-ward

πεποιθησιν δε τοιαυτην εχομεν δια του χριστου προς τον θεον

πεποιθησιν δε τοιαυτην εχομεν δια του χριστου προς τον θεον

πεποιθησιν δε τοιαυτην εχομεν δια του χριστου προς τον θεον

πεποιθησιν δε τοιαυτην εχομεν δια του χριστου προς τον θεον


BibleBrowser.com