ωστε ο μεν θανατος εν ημιν ενεργειται η δε ζωη εν υμιν

So then death worketh in us but life in you

ωστε ο μεν θανατος εν ημιν ενεργειται η δε ζωη εν υμιν

ωστε ο μεν θανατος εν ημιν ενεργειται η δε ζωη εν υμιν

ωστε ο θανατος εν ημιν ενεργειται η δε ζωη εν υμιν

ωστε ο θανατος εν ημιν ενεργειται η δε ζωη εν υμιν


BibleBrowser.com