ειτε γαρ εξεστημεν θεω ειτε σωφρονουμεν υμιν

For whether we be beside ourselves it is to God or whether we be sober it is for your cause

ειτε γαρ εξεστημεν θεω ειτε σωφρονουμεν υμιν

ειτε γαρ εξεστημεν θεω ειτε σωφρονουμεν υμιν

ειτε γαρ εξεστημεν θεω ειτε σωφρονουμεν υμιν

ειτε γαρ εξεστημεν θεω ειτε σωφρονουμεν υμιν


BibleBrowser.com