ειγε και ενδυσαμενοι ου γυμνοι ευρεθησομεθα

If so be that being clothed we shall not be found naked

ειγε και ενδυσαμενοι ου γυμνοι ευρεθησομεθα

ειγε και ενδυσαμενοι ου γυμνοι ευρεθησομεθα

ειγε και ενδυσαμενοι ου γυμνοι ευρεθησομεθα

ει γε και {VAR1: ενδυσαμενοι } {VAR2: εκδυσαμενοι } ου γυμνοι ευρεθησομεθα


BibleBrowser.com