το στομα ημων ανεωγεν προς υμας κορινθιοι η καρδια ημων πεπλατυνται

O ye Corinthians our mouth is open unto you our heart is enlarged

το στομα ημων ανεωγεν προς υμας κορινθιοι η καρδια ημων πεπλατυνται

το στομα ημων ανεωγεν προς υμας κορινθιοι η καρδια ημων πεπλατυνται

το στομα ημων ανεωγεν προς υμας κορινθιοι η καρδια ημων πεπλατυνται

το στομα ημων ανεωγεν προς υμας κορινθιοι η καρδια ημων πεπλατυνται


BibleBrowser.com