την δε αυτην αντιμισθιαν ως τεκνοις λεγω πλατυνθητε και υμεις

Now for a recompence in the same I speak as unto my children be ye also enlarged

την δε αυτην αντιμισθιαν ως τεκνοις λεγω πλατυνθητε και υμεις

την δε αυτην αντιμισθιαν ως τεκνοις λεγω πλατυνθητε και υμεις

την δε αυτην αντιμισθιαν ως τεκνοις λεγω πλατυνθητε και υμεις

την δε αυτην αντιμισθιαν ως τεκνοις λεγω πλατυνθητε και υμεις


BibleBrowser.com