μηδεμιαν εν μηδενι διδοντες προσκοπην ινα μη μωμηθη η διακονια

Giving no offence in any thing that the ministry be not blamed

μηδεμιαν εν μηδενι διδοντες προσκοπην ινα μη μωμηθη η διακονια

μηδεμιαν εν μηδενι διδοντες προσκοπην ινα μη μωμηθη η διακονια

μηδεμιαν εν μηδενι διδοντες προσκοπην ινα μη μωμηθη η διακονια

μηδεμιαν εν μηδενι διδοντες προσκοπην ινα μη μωμηθη η διακονια


BibleBrowser.com