δια δοξης και ατιμιας δια δυσφημιας και ευφημιας ως πλανοι και αληθεις

By honour and dishonour by evil report and good report as deceivers and yet true.

δια δοξης και ατιμιας δια δυσφημιας και ευφημιας ως πλανοι και αληθεις

δια δοξης και ατιμιας δια δυσφημιας και ευφημιας ως πλανοι και αληθεις

δια δοξης και ατιμιας δια δυσφημιας και ευφημιας ως πλανοι και αληθεις

δια δοξης και ατιμιας δια δυσφημιας και ευφημιας ως πλανοι και αληθεις


BibleBrowser.com