ει γαρ η προθυμια προκειται καθο εαν εχη τις ευπροσδεκτος ου καθο ουκ εχει

For if there be first a willing mind it is accepted according to that a man hath and not according to that he hath not

ει γαρ η προθυμια προκειται καθο εαν εχη τις ευπροσδεκτος ου καθο ουκ εχει

ει γαρ η προθυμια προκειται καθο εαν εχη τις ευπροσδεκτος ου καθο ουκ εχει

ει γαρ η προθυμια προκειται καθο αν εχη ευπροσδεκτος ου καθο ουκ εχει

ει γαρ η προθυμια προκειται καθο εαν εχη ευπροσδεκτος ου καθο ουκ εχει


BibleBrowser.com