ινα και το εκεινων περισσευμα γενηται εις το υμων υστερημα οπως γενηται ισοτης

But by an equality that now at this time your abundance may be a supply for their want that their abundance also may be a supply for your want that there may be equality

ινα και το εκεινων περισσευμα γενηται εις το υμων υστερημα οπως γενηται ισοτης

ινα και το εκεινων περισσευμα γενηται εις το υμων υστερημα οπως γενηται ισοτης

ινα και το εκεινων περισσευμα γενηται εις το υμων υστερημα οπως γενηται ισοτης

ινα και το εκεινων περισσευμα γενηται εις το υμων υστερημα οπως γενηται ισοτης


BibleBrowser.com