οτι κατα δυναμιν μαρτυρω και υπερ δυναμιν αυθαιρετοι

For to their power I bear record yea and beyond their power they were willing of themselves

οτι κατα δυναμιν μαρτυρω και υπερ δυναμιν αυθαιρετοι

οτι κατα δυναμιν μαρτυρω και υπερ δυναμιν αυθαιρετοι

οτι κατα δυναμιν μαρτυρω και παρα δυναμιν αυθαιρετοι

οτι κατα δυναμιν μαρτυρω και παρα δυναμιν αυθαιρετοι


BibleBrowser.com