δια την αληθειαν την μενουσαν εν ημιν και μεθ ημων εσται εις τον αιωνα

For the truth's sake which dwelleth in us and shall be with us for ever

δια την αληθειαν την μενουσαν εν ημιν και μεθ ημων εσται εις τον αιωνα

δια την αληθειαν την μενουσαν εν ημιν και μεθ ημων εσται εις τον αιωνα

δια την αληθειαν την μενουσαν εν ημιν και μεθ ημων εσται εις τον αιωνα

δια την αληθειαν την μενουσαν εν ημιν και μεθ ημων εσται εις τον αιωνα


BibleBrowser.com